دلم میخواد با یکی برم بیرون، که هیچی نگه،

مچاله شم تو صندلی سرمو تکیه بدم به پنجره،

بعد

بیرونو نگا کنم...

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: پنج شنبه 11 مرداد 1397برچسب:, | 21:44 | Writer: nayryka |

من حتی وقتی که ساکتم اشتباه فهمیده میشم، چه برسه به وقتایی که حرف میزنم.

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: پنج شنبه 11 مرداد 1397برچسب:, | 21:40 | Writer: nayryka |

عکس پروفایل عاشقانه دونفره , عکس پروفایل تلگرام

اونیکه وسط چت یهو خوابش میبره

بی‌توجه نیست!!!

فقط خواسته تا لحظه‌ی آخر کنارت باشه :))))

#فکر_کنیم!

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: چهار شنبه 27 دی 1396برچسب:, | 23:1 | Writer: nayryka |

تو یه مرحله‌ای می‌بُری دیگه ...

ینی بیخیال میشی ...

از حرف زدن با بقیه فراری میشی ...

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Read MoOr
Date: چهار شنبه 27 دی 1396برچسب:, | 22:42 | Writer: nayryka |

اولا یاد گرفتم برای چیزایی که دلم میخواد بجنگم ، باید بدستشون بیارم باید داشته باشمش چرا بقیه اره من نه؟

اما حالا اموختم که هرچیزی ارزش جنگیدن نداره،هرچیزی ارزش وقت تلف کردن نداره حتی ارزش فکر کردن نداره، میدونی!!!

خیلی سخته که ...

 

 Read MoOr
Date: سه شنبه 3 مرداد 1396برچسب:, | 17:5 | Writer: nayryka |

+ من مطمئن نیستم کـــcafe-webniaz.irــــ...

- یــه کاری که مطمئن نیستی ، هیچوقـــــcafe-webniaz.irـــــت انجام نـده ...

شاید توی زندگیمون کاری رو که حتی مطمئن نباشیم انجام میدیم ، اما نتیجش خـــcafe-webniaz.irــــوب نمیشه...!!

blue moOoOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: پنج شنبه 30 دی 1395برچسب:, | 13:17 | Writer: nayryka |

نتیجه تصویری برای عکس پروفایل

دلم یه عشـــــــــــــــــــق میخواهد

و

یک نفر که بتوان ان را دوست داشت

blue moOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: جمعه 17 دی 1395برچسب:, | 1:57 | Writer: nayryka |

ازْ اَفْــرآدیْ خُوشَـــــمْ میآدْ ...

کِهْــ...

خُودِشُونُو تُویِ زِنْدِگْیمْ پُــــــــرْ رَنْــــــــگْ میکُنَنْ ...

 نَ اینْ کِهْــ...

فِــکْ میـــکُنَنْ أَگِــ نَبــاشـــنْ مَــــــنْ میــوفْتَــمْ دُنْبالِشُـونْ ...

blue moOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: سه شنبه 14 دی 1395برچسب:, | 12:23 | Writer: nayryka |
صفحه قبل 1 صفحه بعد