عاقا ، پسـcafe-webniaz.irــــره خودش با هزار نفره بعد کامنت گذاشته : "من به دنبال نیمــــcafe-webniaz.irــــه ی گم شدمم که فقط برای خودم باشه و..."

براش رپلای زدم گفتم : " تو نه تنها نیمه ی گم شده ی خودت رو بلکه نیمه ی گم شده ی بقیه رو هم داریــcafe-webniaz.ir "

فک کنم دیلیت کرد کلا cafe-webniaz.ir  ،اخه اعصاب نذاشتین دیگه ، مرسی اه cafe-webniaz.ir

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: چهار شنبه 4 مرداد 1396برچسب:, | 16:15 | Writer: nayryka |
صفحه قبل 1 صفحه بعد